top of page

Social Media

AMITOJE SINGH

SIDDHARTH MADHWAL

BHAVYA MAMGAIN

7X0A0086.JPG
cb726b_7cae7de45bb24e578cfa2b468c44a1c5~
5e7cead2716242c0a3b3b346ff1007e5.jpg

WEBSITE DESIGN

ANKIT KHANNA

BHAVYA MAMGAIN

RISHABH SONI

WhatsApp Image 2020-05-26 at 2.04.42 PM.
5e7cead2716242c0a3b3b346ff1007e5.jpg
WhatsApp Image 2020-05-26 at 2.22.51 PM

EDITORIAL

ANKIT KHANNA

BHAVYA MAMGAIN

WhatsApp Image 2020-05-26 at 2.04.42 PM.
5e7cead2716242c0a3b3b346ff1007e5.jpg

GRAPHICS

RISHABH SONI

WhatsApp Image 2020-05-26 at 2.22.51 PM

PHOTOGRAPhy

NAVEEN SHARMA

JAIDEV TRIPATHI

KARTIK RAWAT

IMG_20180926_144103_939.jpg
WhatsApp Image 2020-06-07 at 2.07.55 PM.
bottom of page